Download แผนที่ ทางมาฟาร์ม คลิ๊กที่นี่ | บริการ รถตีดิน
ถ้าคุณมาอยู่ในบริเวณของแผนที่ด้านล่างนี้ ให้ถามทางมาบ้าน ลุงสมหวัง โทร. O81-172-OO26 หรืออยู่เลยบ้านผู้ใหญ่สม สามเอก นะครับ

ถ้ามาถึงบริเวณนี้ ให้ถามทางมาบ้าน ลุงสมหวัง หรืออยู่เลยบ้านผู้ใหญ่สม สามเอก นะครับถ้าคุณมาอยู่ในบริเวณของแผนที่ด้านล่างนี้ ให้ถามทางมาวัด สามเอก หรือ หมู่บ้านสามเอก นะครับ

ถ้ามาถึงบริเวณนี้ ให้ถามทางมาวัด สามเอก นะครับถ้าคุณมาอยู่ในบริเวณของแผนที่ด้านล่างนี้ ให้ถามทางมาวัดท่าเตียน หรือ สี่แยกเดิมบางนางบวช นะครับ

ถ้ามาถึงบริเวณนี้ ให้ถามทางมาวัดท่าเตียน หรือ สี่แยกเดิมบางนางบวช นะครับถ้าคุณมาอยู่ในบริเวณของแผนที่ด้านล่างนี้ ให้ถามทางมา บึงฉวาก สุพรรณ นะครับ

ถ้ามาถึงบริเวณนี้ ให้ถามทางมา บึงฉวาก สุพรรณ นะครับ